GDE IMA LJUBAVI, TU UVEK DOLAZE BOGATSTVO I USPEH!

GDE IMA LJUBAVI, TU UVEK DOLAZE BOGATSTVO I USPEH!

Jednom je jedna žena zalivala svoj vrt, kada je ugledala tri starca pred svojim vrtom. Nije ih poznavala, no svejedno im je rekla:
” Mislim da vas ne poznajem, ali mi se čini da ste gladni. Molim vas uđite unutra i pojedite šta god. ”

Starci su je upitali: ” Je li Vaš muž kući? ”
“Ne “, odgovorila je, nije.”
“Onda moramo otići, ” rekli su.

Uveče kada joj se muž vratio, žena mu ispriča što se dogodilo.
” Sada im možeš reći da sam se vratio i pozovi ih natrag, unutra “,
rekao je muž, i žena je otišla da pozove starce na večeru.

Nažalost, ne možemo svi prihvatiti Vaš ljubazni poziv.”
Rekli su joj starci. ” Zašto ne ?

Upitala je iznenađena žena. Jedan od staraca pokaza na jednog i reče:
” Njegovo ime je Bogastvo.”
Potom pokaza na drugoga i reče:
” Ovomu je ime Uspeh.”
” Meni je ime Ljubav.”

Zanimljivosti