OVI DOKUMENTI ĆE VAM TREBATI DO KRAJA ŽIVOTA: Nikako ih NE BACAJTE, ČUVAJTE ih kao OČI u glavi – Receptizatren.Club

Prema podacima nemačke kompanije Bitkom, građani kod kuće ima oko osam fascikla u kojima arhivira dokumente. Dobra vest da ne morate zauvek čuvati svaki račun i da je digitalna kopija dovoljna za mnoge stvari. Ipak, postoje neki dokumenta koja je potrebno čuvati do kraja života u originalu, piše Fenix.

To su: izvod iz matične knjige rođenih, krštenica, venčani/razvod braka ili ako postoji dokument kojim vas Crkva razrešava braka, testament, potvrda o nasledstvu, umrlica članova porodice, medicinski nalaz, potvrda o obuci, potvrda o završetku školovanja, referenca posla, dokumenti za obračun penzije, izvod socijalnog osiguranja, dokaz o vlasništvu kuće i polisa životnog osiguranja.

Postoje dokumenti koji su važni i moraju se čuvati samo određeno vreme, nakon čega se mogu baciti. Tu spada npr. ugovor o radu.Čuvajte ga do sledećeg posla, nakon toga je dovoljna digitalna kopija.

Dokumenti koji se moraju čuvati najmanje 30 godina: sudska presuda, sudski nalog, spisi predmeta, isprave za zaplenu imovine, lični stečaj.

Dokumenti koji se moraju čuvati 11 godina: procena poreza (digitalno), dokumenti povezani s iznajmljivanjem (digitalni), račun za najam (digitalni).

Dokumenti koji se moraju čuvati 5 godina: preduzetnički računi za novogradnju ili prenamenu (digitalni)

Dokumenti koji se moraju čuvati 3 godine: izvodi računa (digitalni), računi zbog zastare (digitalni), ugovor o najmu i primopredajni zapisnik do 3 godine nakon iseljenja zbog zastare (digitalno), čuvajte potvrdu osiguranja do 3 godine nakon isteka ugovora, obično su dovoljne digitalne verzije.

Dokumenti koji se moraju čuvati 2 godine: zanatski računi zbog garantnih prava (digitalni), potvrde o vlasništvu nad kućom (digitalne), kupoprodajni ugovori (digitalni), računi (digitalni).

Dokumenti koji se moraju čuvati 1 godinu nakon izmirivanja poreske obaveze: potvrda o donaciji (digitalna), bankovni izvod o kapitalnoj dobiti (digitalni), potvrda o porezu na dohodak (digitalna), obračun plata (digitalni).

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *